Ondersteuning met hardware en internet voor Brusselaars in hun digitale stappen.

Internetverbindingen en abonnementen aan verminderde prijs
Op de website van Mediawijs krijg je een overzicht van alle operatoren in België  met een formule voor betaalbaar internet
Mediawijs
Op dit moment heeft Proximus geen aanbod buiten het sociaal tarief
Proximus
Telenet biedt een mooie formule aan een lage prijs = Telenet Essential Internet


Opgepast! Telenet is niet bereikbaar in alle Brusselse gemeenten. Bekijk even het overzicht op de Telenet pagina

Telenet
Telenet in Brussel
Organisaties die Telenet vouchers aanbieden
De vouchers van Telenet worden aangeboden via verschillende organisaties in Brussel en via ons Info-Punt.

Wens je gebruik te maken van het sociaal tarief 

Info sociaal tarief
Connexions Internet et abonnements à prix réduit
Mediawijs
Sur le site Web de Mediawijs, vous trouverez un aperçu de tous les opérateurs en Belgique avec une formule Internet abordable
Proximus
Pour le moment, Proximus n'a pas d'offre en dehors du tarif social
Telenet
Telenet propose une belle formule à petit prix = Telenet Essential Internet

Attention ! Telenet n'est pas disponible dans toutes les communes bruxelloises. Jetez un œil à l'aperçu sur la page Telenet
Telenet Bruxelles
Organisations qui offrent des chèques Telenet
Les chèques Telenet sont proposés par différents organismes bruxellois et par notre Info-Punt.
Info tarif social
Vous souhaitez bénéficier du tarif social ?
Au Info-Punt, vous trouverez :
Accompagnement dans les démarches pour un abonnements internet à prix réduit, connexion internet dans votre maison ou appartement ou pour un laptop.
Contactez-nous et posez votre question :
Remplissez le formulaire sur la page contact
ou appelez le:     0499 71 50 22  
ou envoyer un message à:  0499 71 50 22
ou envoyer un mail:    info@info-punt.be

Vous pouvez également visiter notre Info-Punt : 
Nieuwland 42 - 44  à 1000 Bruxelles, bâtiment du fond, 1er étage
tous les mardis et jeudis entre 10h et 15h
Internet connections and subscriptions at a reduced price
On the Mediawijs website you will find an overview of all operators in Belgium  with a formula for affordable internet
Mediawijs
At the moment, Proximus has no offer outside the social rate
Proximus
Telenet
Telenet offers a nice formula at a low price = Telenet Essential Internet


Attention! Telenet is not available in all Brussels municipalities. Take a look at the overview on the Telenet page

Telenet in Brussels
Telenet vouchers are offered through various organizations in Brussels and through our Info-Punt.
Organizations that offer Telenet vouchers
Do you wish to make use of the social rate?
Info social rate
At the Info-Punt you can find:
Support in obtaining internet subscriptions at a reduced price, internet connection in your house or apartment or obtaining a laptop.
Contact us and ask your question:
Fill in the form on the contact page
or call:     0499 71 50 22  
or send a message to:  0499 71 50 22
or email to:    info@info-punt.be

You can also visit our Info-Punt
Nieuwland 42 - 44 at 1000 Brussels, building at the back, 1st floor
every Tuesday and Thursday between 10 am and 3 pm  

In het Info-Punt kan je terecht voor:
Ondersteuning in het verkrijgen van internetabonnementen aan verminderde prijs, internetaansluiting in je huis of appartement of het verkrijgen van een laptop.
Neem contact met ons op en stel je vraag:
Vul het formulier in op de contactpagina
of bel naar:     0499 71 50 22  
of stuur een bericht naar:  0499 71 50 22
of mail naar:    info@info-punt.be

Je kan ook langskomen naar ons Info-Punt
Nieuwland 42 - 44 te 1000 Brussel, gebouw achteraan, 1ste verdieping
elke dinsdag en donderdag tussen 10u en 15u